Student Jobs - FAQ NL

1- Waaruit bestaat brand activation ?

Wij zijn in zekere zin de link tussen het merk en de klant. Het gaat erom onze klanten in de kijker te plaatsen (of in 3D). In dit geval bestaat ons vak eruit om een media te creeëren, een van de best functionerende media aangezien het onze acties zijn die ervoor zorgen dat het vertrouwen van de klant in het merk groeit maar alsook de verkoopsresultaten beïnvloedt.

2- Welke jobs bieden wij aan?
 • Hostessen & Promoboys
 • Sampling (verdeling van stalen van de producten)
 • Regisseurs Merchandising
 • Verkopers
 • Demonstrateurs electro & hifi
 • Animaties : degustaties en hardselling in grote winkels
 • Routings (levering en plaatsing van het promotiemateriaal)
 • Commerciële vertegenwoordigers (bepaalde duur)
 • Een stage binnen ons bedrijf voor een periode van 1 tot 3 maanden
3- Wanneer vinden de acties plaats?
 • De animaties vinden over het algemeen plaats op vrijdag en zaterdag
 • Hostesses, promoboys, etc. over het algemeen tijdens de weekends maar dit hangt af van de klant
 • Merchandisers, routings, vertegenwoordigers : over het algemeen tijdens de week
 • Uurrooster : hangt af van de klant
 • De belangrijkste stage-periodes lopen van september tot december en van eind januari tot juni.
4- Hoe inschrijven & solliciteren?
 • Neem contact op met ons alvorens zich in te schrijven op onze website (via mail planning@yessir.be of bel 02/240 81 81)
 • Alvorens bij ons op kantoor te komen, gelieve eerst een afspraak te maken zodat wij de nodige tijd voor u kunnen vrijmaken om u beter te leren kennen.
 • Vul uw profiel aan met alle nodige informatie zoals uw werkervaring, taalvaardigheid, etc. zodat wij een goed beeld hebben van uw competenties.
 • Aarzel zeker niet om regelmatig uw beschikbaarheden up te daten of ons te bellen om uw beschikbare dagen door te geven.
 • Zodra mogelijk stellen wij u een job voor in functie van de aanvraag van de klant en uw taalvaardigheden.
 • Eenmaal uw profiel is aangemaakt kunt u op ieder moment uw fiche wijzigen en/of aanvullen met bv. foto, ervaring, etc. zo verhoogt u ook uw kansen om voor ons te kunnen werken.
 • De sollicitatie-procedure voor onze stages is heel simpel : u stuurt ons gewoon uw CV en motiviatiebrief naar alexandra@yessir.be
5- Welk contract stellen wij voor?
 • Wij stellen u een contract van bepaalde duur voor in functie van uw prestatiedagen.
 • Indien u zelfstandig bent factureert u ons uw uren op het eind van de maand, het uurtarief zal u meegedeeld worden door de projectverantwoordelijke bij Yessir !
6- Wanneer wordt het contract overhandigd?
 • Voor de actie van start gaat, vergeet niet dat u telkens uw contract getekend moet bijhebben op de actie.
7- Wanneer moet het contract teruggestuurd worden?
 • Onmiddellijk na de actie via post of bij de verantwoordelijke bij Yessir !
 • Indien Yessir ! u vraagt om aankopen te doen in functie van uw actie moet u de aankoopbewijzen samen met u contract afgeven of opsturen.
8- Hoeveel wordt u betaald?
 • Op basis van het Paritair Comité 218
 • Verplaatsingsvergoeding : het tarief wordt u op kantoor meegedeeld.
 • De belgische wetgeving voorziet geen verloning voor stagaires, niettemin beloond Yes Sir ! hun stagaires met kleine bonussen en incentives ! Stuur uw motivatiebrief en CV naar planning@yessir.be
9- Wanneer betalen wij de lonen?
 • De 10de van de maand volgend op de actie
10- Met wie neem ik contact op ivm mijn loonfiche ?
 • U zult waarschijnlijk iemand van Yessir ! willen opbellen maar weet dat de snelste manier is om een mail te sturen naar planning@yessir.be
11- Is het toegelaten om in meerdere agentschappen ingeschreven te zijn ?
 • Ja natuurlijk!
12- Welk profiel zoeken wij voor een hostess/promoboy ?
 • In functie van wat de klant verwacht kiezen wij de best passende profielen uit.
 • Tweetaligheid is een pluspunt (NL-FR)
13- Is het mogelijk om enkel tijdens het weekend of de feestdagen te werken?
 • Alles is afhankelijk van onze klanten maar aangezien wij een grote verscheidenheid hebben van aanvragen hebben wij hoogstwaarschijnlijk een job voor u wanneer u er een zoekt ! Natuurlijk hoe meer beschikbaarheden u heeft, hoe meer kans u maakt om voor ons te kunnen werken.
14- Is er werk gegarandeerd als u zich bij Yessir inschrijft?
 • Het is hoogstwaarschijnlijk dat u op regelmatige basis een voorstel krijgt, dit hangt af van onze klanten en uw competenties, ervaringen en profiel maar ook uw beschikbaarheden.
15- Mag u de resterende stalen houden na de actie?
 • Nee
16- Wat is de minimumleeftijd om voor Yessir te werken?
 • Sedert 1 januari 2012 heeft de regelgeving omtrent studentenarbeid belangrijke wijzigingen ondergaan, namelijk omtrent het aantal toegestane jaarlijkse werkdagen voor studenten. Belangrijk is dat de student aan de voorwaarde van de leerplicht voldoet. De leerplicht eindigt ten laatste met het schooljaar waarin de jongeren de leeftijd van 18 jaar bereikt. Op de webtoepassing “50 days” van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen jobstudenten het aantal gewerkte dagen tijdens het lopende kalenderjaar raadplegen met behulp van hun elektronische identiteitskaart of hun token voor burgers. Het resterende saldo is steeds actueel aangezien de Dimona-aangiftes van de werkgever quasi onmiddellijk on line in het systeem geregistreerd en geďntegreerd worden. De student kan een attest afprinten waarin het aantal resterende dagen op vermeldt wordt en dit overhandigen aan een huidige werkgever. Deze toepassing kan geraadpleegd worden op de website www.studentatwork.be
17- Mag u voor ons werken indien u een werkloosuitkering ontvangt ?
 • Ja, op voorwaarde dat u de vakjes voor de gewerkte dagen aankruist voor de actie. Zorg wel dat u telkens naast u contract ook u werkloosheidskaart bijheeft.
18- Hoelang dient u te beschikken over uw rijbewijs om met onze promo voertuigen te mogen rijden ?
 • Hangt af van het voertuig, minimum 1 jaar
19- Moet ik aanwezig zijn op de briefing om te mogen deelnemen aan een actie?
 • Er is altijd een briefing, u dient op de briefing aanwezig te zijn om te kunnen deelnemen aan de actie.
20- Zijn er specifieke outfits voorzien voor de acties?

Dit is afhankelijk van actie tot actie. In sommige gevallen zijn er bepaalde outfits voorzien, in dit geval vragen wij u op voorhand uw maten. Indien dit niet het geval is vraagt de klant om een basisoutfit zelf mee te brengen (bv. Jeans, sportieve schoenen). Deze informatie zal u telkens worden doorgegeven door de projectverantwoordelijke bij Yessir !

21- Moet het nodige materiaal bij ons worden opgehaald?

Neen, wij beschikken over een koerierdienst die aan huis levert. Als u naar de briefing komt zullen wij normaalgezien dan meteen het materiaal meegeven (indien mogelijk voor u), maar na de actie komen wij zelf het materiaal ophalen, wij stellen u steeds vooraf op de hoogte wanneer we komen ophalen of leveren.

22- Wie is verantwoordelijk indien er een ongeval gebeurd ?

Wij beschikken over een verzekering die verantwoordelijk is voor alle schade die berokkend wordt tijdens de actie.

23- Indien u leveringen voor ons wilt doen heeft u dan een specifiek rijbewijs nodig?

Neen. Voor een groot aantal van de onze acties beschikken wij over bestelwagens waarvoor een rijbewijs B volstaat. In uitzonderlijke gevallen voor bepaalde logistieke acties is een speciaal rijbewijs nodig.

24- Hoe zit de wetgeving in elkaar wat betreft jobstudenten ? (Hoeveel mag ik verdienen per jaar ? Moet ik belastingen betalen ?)

 


 :: STUDENT JOBS brussel Job Hotesses brussels demonstratrices promoboys -
Copyright © 2013 Yes Sir! - Field Marketing Agency - Experiential Marketing - Sales Promotion - Sampling Job Hotesses - Job Students Brussels Belgium :: STUDENT JOBS brussel Job Hotesses brussels demonstratrices promoboys - :: Web Agency Alys